4-2

صادرات، سپه ، صنعت و معدن ، سینا ، تجارت، ملل، نور، شهر، اقتصاد نوین، حکمت، پست بانک، دی، انصار، توسعه

خرید شارژ ، خرید بسته اینترنتی ، پرداخت قبوض خدماتی، تکمیل پروفایل، معرفی به دوستان

امکان پرداخت بدون نیاز به ورود کارت بانکی برای کلیه دارندگان کارت شتاب و پرداخت از طریق QR Code

پذیرندگان می توانند تراکنش POS ،IPG را مشاهده نموده و سرجمع تراکنش خود را در بازه زمانی دلخواه رویت نمایند. همچنین امکان احراز هویت پشتیبانان را داشته باشند.

امکانی برای پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تا بجای استفاده از دستگاه کارتخوان با کمک اپلیکیشن پاس QRCODE  تراکنش را تولید و خریدار با اسکن آن پرداخت می نماید.

4-1
4-3

sepehr.pay