نیکوکاری:

از میان موسسات خیریه آسایشگاه کهریزک، محک، کوثر نبی، عروج نیکان، قاصدک نیکوکار تهران و …. میتونید یکی را انتخاب و مبلغ نیکوکاری را پرداخت کنید.

مرحله 1: انتخاب خیریه و وارد کردن مبلغ

1) روی دکمه‌ی انتخاب خیریه ضربه بزنید تا لیست خیریه ها نمایان شود، سپس موسسه خیریه مورد نظر را انتخاب کنید.

2) مبلغ مورد نظر را به ريال در کادر مربوط به آن وارد کنید.

3) برای ادامه دکمه “پرداخت” را لمس کنید تا به مرحله بعد بروید.

مرحله 2: وارد کردن اطلاعات کارت بانکی جهت پرداخت

1) اطلاعات مربوط به کارت بانکی شامل: شماره 16 رقمی کارت، رمز دوم، cvv2 و تاریخ انقضا را در کادر های مربوطه وارد کنید.

2) جهت تکمیل فرآیند، دکمه‌ی “پرداخت” و در صورت انصراف دکمه‌ی مربوط به آن را لمس کنید.