قبض برق:

شما میتونید با مشاهده لیست قبوض برق و جزئیات هر یک، پرداخت آن‌ها را انجام دهید.

مرحله 1: افزودن قبض جدید

لیستی از قبوض برق را در صورتی که ذخیره کرده باشید، مشاهده خواهید کرد.

1) با ضربه زدن بر روی دکمه “افزودن قبض جدید” پنجره‌ای باز می‌شود.

2) شناسه قبض و عنوان آن را در هر یک از فیلدهای مربوطه وارد کنید.

3) جهت ذخیره دکمه‌ی “ثبت” و در غیر اینصورت دکمه‌ی “انصراف” را لمس کنید.

مرحله 2: مشاهده جزئیات قبض

1) با ضربه بر روی هر یک از قبوض ثبت شده، جزئیات آن را می‌توانید مشاهده کنید.

2) در صورت تمایل با کلیک بر روی دکمه‌ی “پرداخت”، پرداخت قبض را انجام دهید.

مرحله 3: وارد کردن اطلاعات کارت بانکی جهت پرداخت

1) اطلاعات مربوط به کارت بانکی شامل: شماره 16 رقمی کارت، رمز دوم،  cvv2و تاریخ انقضا را در کادر های مربوطه وارد کنید.

2) جهت تکمیل فرآیند، دکمه‌ی “پرداخت” و در صورت انصراف دکمه‌ی مربوط به آن را لمس کنید.