راهنمای استفاده از اپلیکیشن پاس

راهنمای منوی پذیرندگان

می‌تونید از منوی همبرگری اپلیکیشن پاس به امکانات زیر دسترسی داشته باشید:

1- درخواست پذیرندگی

2- احراز هویت پشتیبان

3- نمایش لیست ترمینال های ثبت شده برای شماره موبایل ثبت شده در نرم افزار پاس، در صورت موجود بودن