اعتبار بانکی:

شما می‌تونید با وارد کردن اطلاعات خواسته شده (کد ملی و شماره موبایل) در این بخش، و دریافت لینک اطلاعات، اعتبار بانکی شخصی را اعتبارسنجی کنید.

مرحله 1: وارد کردن اطلاعات جهت ورود

1) در هر یک از فیلدها، اطلاعات مربوط به کد ملی و شماره موبایل را وارد کنید.

دقت کنید که هنگام درخواست گزارش اعتباری می‌بایست از خط تلفن همراهی استفاده کنید که متعلق به خودتان است. به این معنی که کد ملی و شماره تلفن همراه آن در شبکه تلفن همراه مطابقت داشته باشد.

2) دکمه‌ی “استعلام” را لمس کنید و به مرحله‌ی بعد بروید.

مرحله2: پرداخت وجه

1) جهت ورود به مرحله‌ی بعد مبلغ 100.000 ریال را می‌بایست پرداخت نمایید.

2) جهت پرداخت، دکمه‌ی “تایید” و در صورت انصراف دکمه‌ی مربوط به آن را لمس کنید.

مرحله 3: دریافت لینک گزارش

) کد چهار رقمی جهت تایید به شماره همراهتان پیامک خواهد شد.

2) کد ارسال شده را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

3) جهت تکمیل، دکمه‌ی “ارسال” و در غیر اینصورت دکمه‌ی ” انصراف” را لمس کنید.

توجه داشته باشید در صورتی که کد فعالسازی را دریافت نکرده‌اید بر روی “ارسال مجدد” کلیک نمایید تا مجددا کد تایید برایتان ارسال شود.

4) لینک اطلاعات اعتباری بانکی از طریق پیامک برای شما ارسال می‌گردد.

با ضربه بر روی لینک به صفحه گزارش انتقال می‌یابید.

مرحله 4: دریافت گزارش

1) گزارشی همانند صفحه‌ی نمایش داده شده برایتان قابل مشاهده است و می‌توانید اطلاعات بانکی خود را دریاف کنید.