نحوه امتیازگیری

“شما می تونید دوستان یا اعضای خانواده رو معرفی کنید تا پاس رو نصب کنند و بعد از اولین تراکنش اونها 100 کد شانس قرعه کشی رو دریافت کنید.

وضعیت امتیازهاتون رو می تونید تو بخش جشنواره اپلیکیشن پاس ببینید

مدل امتیازگیری

“شما می تونید با معرفی اپلیکیشن پاس به دوستای خودتون 100 امتیاز و با شارژ کیف پول 5 امتیاز بگیرید.
فعالیتهایی مثل کارت به کارت، پرداخت قبض، نیکوکاری، بسته اینترنتی، خرید شارژ، اعتبار سنجی هم 1 امتیاز
براتون به ارمغان میاره.”

وضعیت امتیازهاتون رو می تونید تو بخش جشنواره اپلیکیشن پاس ببینید

برندگان

برای مشاهده سریع اسامی برنده ها و فیلم های قرعه کشی میتونید صفحه اینستاگرام sepehr.pay@ مارو دنبال کنید.
اسامی برنده های هردوره روز بعد از قرعه کشی اینجا هم اعلام میشود

آرشیو برندگان دوره های قبل

قوانین جشنواره

کاربــران حائــز شــرایط قرعــه کشــی متناســب بــا امتیــاز کســب شــده خویــش، کــد شــانس دریافــت کــرده و بــه صــورت خــودکار در قرعــه کشــی شرکت داده خواهند شد.

عدم اقدام برندگان جهت احراز هویت خویش تا 7 روز پس از زمان قرعه کشی به نشانه انصراف ایشان از دریافت جایزه تلقی می شود.

ا