گردشگری:

شما می‌تونید با وارد کردن اطلاعات مبدأ، مقصد و تاریخ سفر بلیط خودتون رو تهیه کنید.

مرحله 1: وارد کردن اطلاعات مبدأ و مقصد

1) اطلاعات مربوط به هر فیلد را وارد کنید.

2) دکمه‌ی جستجوی بلیط را لمس کنید تا گزینه های موجود را نشان دهد.

مرحله 2: نمایش اطلاعات پرواز

1) گزینه های متفاوتی نمایش داده می‌شود. از میان آن ها یکی را انتخاب کرده.

2) دکمه‌ی “انتخاب این بلیط” را لمس کرده تا به مرحله‌ی بعد بروید.

مرحله 3: انتخاب مسافران

1) مسافران خود را از میان اطلاعات از قبل ذخیره شده انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید اطلاعات مربوط به مسافران جدید را وارد کنید.

2) دکمه‌ی “رزرو” را لمس کنید و وارد مرحله‌ی بعد شوید.

مرحله 4: وارد کردن اطلاعات تماس

1) شماره تماس هر مسافر را وارد کنید.

مرحله 5: خرید بلیط

1) تمامی اطلاعات مربوط به پرواز و مسافر نمایش داده می‌شود.

پس از اطمینان از درست بودن آن دکمه “پرداخت” را لمس کنید تا فرآیند خرید بلیط کامل گردد.