اسامی برندگان هفته سوم

ردیفموبایلمبلغ جایزه(ریال)
19394***25410000000
29138***5113000000
39033***3333000000
49369***6913000000
59393***7573000000
69021***2823000000
79191***4033000000
89927***2513000000
99170***6123000000
109125***4193000000
119123***4213000000
129300***453شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
139222***738شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
149127***834شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
159376***493شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
169035***088شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
179809***999شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
189144***980شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
199156***323شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
209123***407شارژ کیف پول 10 هزار تومانی
219123***886شارژ کیف پول 10 هزار تومانی